Обществени сгради и съоръжения

Добруджански агробизнес център гр. Добрич с инвеститор “Агроелит-2” ООД
Административна сграда на Фирма ВИКТОРИЯ с площ 345 кв.м
Многофункционален център за селски туризъм и отдих с.Славеево – собствено финансиране
Параклис с.Славеево – собствено финансиране

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

За целта прикачете техническия проект и количествената сметка.