Промишлено строителство

Собствена зърнобаза с Административна сграда и автокантар с.Славеево
Фирмата е изпълнител на обект Подмяна или ремонт на 17 км водопроводни тръби Етап ІІІ с ИНВЕСТИТОР - ВиК ЕООД гр.Добрич, финансиран проект от Световната Банка
Фабрика за преработка и разфасовка на мед с.Славеево
Птицекланица и транжорна гр.Добрич
Селскостопанска аптека и склад за препарати гр.Добрич, кв.Рилци
Склад за селскостопанска продукция – с. Поп Григорово
„Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури”

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Scroll to Top